Chủ đề năm 2019 giáo dục Ninh Bình: Tất cả vì học sinh thân yêu


Chủ đề năm 2019 giáo dục Ninh Bình: Tất cả vì học sinh thân yêu
Ảnh minh họa/internetGD&TĐ - Chủ đề công tác năm 2019 của ngành GD&ĐT được Sở GD&ĐT Ninh Bình chọn là “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Triển khai thực hiện nội dung này, Sở GD&ĐT yêu cầu CBQL và giáo viên phải gương mẫu, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nhà giáo, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; luôn yêu thương học sinh, tôn trọng và đối xử công bằng, khách quan với các học sinh.

Không được xâm phạm thân thể và tinh thần của học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Giữ gìn danh dự, uy tín, hình ảnh nhà giáo; đồng thời thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Gần gũi, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp.

Thực hiện chủ đề “Tất cả vì học sinh thân yêu”, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu CBQL, giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trước công việc; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Trong đó có việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường hoặc các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong nhà trường; hướng dẫn học sinh biết cách phòng, tránh những nguy cơ bị xâm hại. Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn…

Lập Phương

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan