Xử lý nghiêm CBQL, giáo viên sao chép sáng kiến kinh nghiệm

Xử lý nghiêm CBQL, giáo viên sao chép sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh minh họa/internetGD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với những cá nhân sao chép sáng kiến, hạ bậc thi đua đối với tập thể có cá nhân vi phạm.Để việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến năm học 2018-2019 đảm bảo đúng quy định, Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức, động viên, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động hoàn thành các sáng kiến trong năm học theo đúng mẫu quy định.Sau khi các sáng kiến đã được Hội đồng thẩm định sáng kiến cấp cơ sở đánh giá xếp loại, các đơn vị gửi toàn bộ sáng kiến được xếp loại từ trung bình trở lên (không sao chép) và kết quả chấm về Sở GD&ĐT để thẩm định. Đây là điều kiện để xem xét công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”, khen thưởng các cấp.Trong 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả sáng kiến trên website của Sở, các đơn vị có sáng kiến loại giỏi tập hợp và gửi về Sở GD&ĐT. Các sáng kiến này sẽ được đăng tải trên website của Sở để công chức, viên chức, người lao động trong ngành tham khảo, học tập.Sở GD&ĐT sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với những cá nhân sao chép sáng kiến, hạ bậc thi đua đối với tập thể có cá nhân vi phạm.Lập Phương
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan