Hoàn hủy miễn phí 24h khi đặt phòng trên Vntrip

Từ nay đến hết tháng 10/2020 khi đặt phòng trên Vntrip (Website hoặc App hay trực tiếp qua số Hotline), khách hàng sẽ được áp dụng chương trình hoàn hủy miễn phí linh hoạt, điều kiện thời hạn hoàn hủy phải được thực hiện 1 ngày trước ngày check-in (không tính theo giờ check-in).

Chi tiết chương trình:

– Miễn phí hủy phòng 24 h trước ngày check-in đối với một số khách sạn nhất định tại VNTRIP.

Điều kiện sử dụng

– Thời gian đặt phòng: 10/09 – 31/10/2020

– Thời gian lưu trú:       10/09 – 22/12/2020

– Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số khách sạn nhất định tại VNTRIP. Danh sách khách sạn quý khách có thể xem tại đây.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan