Khánh Hòa củng cố, nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phổ cập GD

Khánh Hòa củng cố, nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phổ cập GD
Khánh Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non.GD&TĐ - Ngày 11/9, Sở GD&ĐT Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2018.Tính tới cuối năm 2017, Khánh Hòa hoàn thành tương đối tốt mục tiêu đề ra: đạt chuẩn về công tác xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.Tháng 12/2017, toàn tỉnh có 9/9 huyện, thị xã thành phố hoàn thành xóa mù chữ, tỉ lệ 100%; trong đó có 2 huyện đạt chuẩn mức độ 1(22,2%) và 7 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 2 (77,8%)
Tổ chức nhiều lớp học linh hoạt cho trẻ dân tộc thiểu số.100% các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.Về phổ cập giáo dục tiểu học, 3/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập mức độ 2 (33,3%) và 6/9 đạt mức độ 3 (66,7%).Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở, có 7 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 1 (77,8%), 2 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 2 (22,2%).Trong năm 2018, ngành giáo dục Khánh Hòa chủ trương tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Tiếp tục hoàn thành tốt công tác phổ cập cho 100% trẻ mầm non. Phấn đấu tới năm 2020, toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Nâng cao thành tích phổ cập giáo dục ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở.Nguyễn Anh – Mạnh Tuấn
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan