Hòa Bình lưu ý chuyển đổi, thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Cụ thể, 2 phòng GD&ĐT nêu trên xây dựng đề án, tham mưu UBND huyện ra Quyết định chuyển đổi, thành lập 1 trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2018.Báo cáo tên trường và dự kiến thời gian chuyển đổi sang loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú (nếu có thay đổi so với kế hoạch ban đầu cần nêu cụ thể lý do) về Sở GD&ĐT trước ngày 25/6/2018.Lập Phương
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan